Jedná se o novostavbu lisovny, kde bylo provedeno nové vytápění a zdravotechnické instalace.

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země/voda, kde teplo je získáváno ze zemních vrtů ( tři vrty cca po 100m) Zdroj tepla slouží pro vytápění s možností automatického přepnutí na chlazení. Tepelné čerpadlo dále slouží pro ohřev teplé užitkové vody, ohřevu bazénu a vzduchotechniky. Pro vytápění a chlazení je nainstalováno převážně podlahové vytápění s kombinací se stěnovým. Celý dům včetně vytápění a chlazení je řízen nadřazenou regulací tzv. „Inteligentní dům“.