Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu v areálu nemocnice Znojmo, kde jsme prováděli vytápění a zdravotechniku.

Zdrojem tepla jsou tři plynové kondenzační kotle sloužící pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a vzduchotechniku. Výkon kotlů přesahuje v součtu 100 kW a proto místnost s kotli spadá do kategorie kotelna. V tomto případě bylo nutné kotelnu vybavit potřebným zařízením jako je automatické dopouštění, hlášení poruchových stavů a doložit doklady, které jsou potřeba k jejímu provozování. Jako otopné plochy jsou ocelové deskové radiátory a rozvody částečně z měděného potrubí a část z uhlíkaté oceli spojované lisováním. Celý otopný systém je řízen nadřazenou regulací s dálkovým ovládáním.