V této novostavbě rodinného domu bylo provedeno vytápění a zdravotechnické instalace.

Systém vytápění je teplovodní, kde zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda, skládající se z venkovní a vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka má integrovaný zásobník teplé užitkové vody o objemu 220 litrů. V celém domě je instalované podlahové vytápění s kombinací designových otopných těles v koupelnách. Otopný systém je řízen nadřazenou regulací tzv. „Inteligentní dům“.