Jedná se o kompletní rekonstrukci administrativní budovy, na které jsme se podíleli dodávkou vytápění a zdravotechnických instalací.

Vytápění je teplovodní, kde zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle sloužící kromě vytápění i na ohřev teplé užitkové vody. Otopné plochy jsou klasické deskové radiátory, rozvody pomocí měděného potrubí. Otopná soustava je rozdělena na několik samostatných větví, řízených pomocí ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě.